Materias primas e recicladi

07.02.1941 DE

Reutilisaziun dal rument

Durada: [01'58''] SF: SFW

«La parola da nossa economia da guerra sa cloma: reutilisar il rument.» Metal vegl e cautschuc...

21.03.1941 DE

Rimnada da rument

Durada: [00'49''] SF: SFW

A Soloturn rimna la giuventetgna rument reciclabel. Cun ina quota da recuperaziun da 40 pertschient...

01.01.1942 DE

Rimnada da metal vegl

Durada: [03'12''] SR DRS

«Tgi che regala arom, procura per paun!» Quai era l’appel a la populaziun svizra durant la Segunda...

30.10.1942 FR

Rimnada da vaider a Basilea

Durada: [01'51''] TSR: SFW

A maun d’ina rimnada da vaider a Basilea mussa la contribuziun dal 1942 il grond engaschi da la...

07.11.1952 DE

Sondaziuns da resun per chattar petroli

Durada: [01'27''] SF: SFW

La contribuziun mussa sondagis da prova en il territori enturn Yverdon. Cun chaschunar...

03.07.1973 DE

Dismessa da rument en il chantun da Turitg

Durada: [06'35''] SF: Antenne

Tge far cun il mantun da rument en Svizra? La regenza dal chantun da Turitg lantscha in program...

27.11.1973 IT

La dumengia senza traffic d’autos

Durada: [07'05''] TSI: Il Regionale

La dumengia senza traffic d’autos en il Tessin maina ensemen ils umans sin via en las pli...

16.01.1974 FR

Dependenza d’energia

Durada: [03'59''] TSR: Télé Journal

Pir la crisa d’energia dal 1974 renda conscienta la populaziun svizra quant dependenta ch’ella è...

23.04.1975 DE

Rendi da reciclar?

Durada: [11'51''] SF: Bericht vor acht

Tecnicamain èsi pussaivel da reciclar vaider ed aluminium. Plinavant è quai era raschunaivel dal...

11.01.1986 FR

Deponia da ruments spezials a Kölliken

Durada: [06'06''] TSR: Un jour une heure

En consequenza d’ina pratica da concessiun fallada èn vegnids dismess en la deponia da ruments...

21.02.1986 FR

Recicladi da vaider en Svizra

Durada: [03'28''] TSR: Un jour une heure

En Svizra èsi usità da rimnar vaider. Pervi dal grond dumber dals lieus da rimnada maschadads –...

05.01.1987 IT

La gestiun dals ruments

Durada: [07'41''] TSI: Il Quotidiano

Per che l’ambient na pateschia betg sut las muntognas da rument da la populaziun na ston las...

07.12.1987 DE

Buttiglias da PET

Durada: [07'52''] SF: Kassensturz

En Svizra han ins introducì las buttiglias da PET il 1987. La contribuziun mussa tge effects che...

12.11.1990 IT

Vanzadiras vegetalas

Durada: [03'33''] TSI: Attualità Sera

La combustiun nuncontrollada da vanzadiras vegetalas donnegia l’ambient. A trais quarts da la...

07.08.2003 DE

PET fa chaud – u tge che nus avain tut d’engraziar al recicladi da rument

Durada: [02'47''] SR DRS: Echo der Zeit

I renda da reciclar – dal puntg da vista ecologic ed economic. Las Svizras ed ils Svizzers èn a la...

20.08.2009 DE

Fevra d’aur en la Surselva – sin via cun ils chava-aur a Mustér

Durada: [07'22''] SR DRS: Echo der Zeit

Èsi pussaivel d’explotar aur en Svizra a moda commerziala? Questa dumonda sa tschenta en il...

22.10.2009 DE

Buttiglias e stgatlas reciclablas

Durada: [01'21''] SF: Einstein

La contribuziun dat ina curta survista actuala da las materialias d’emballadi reciclablas sco...