18.03.1979

Surabundanza da persunas d'instrucziun

Durada: [11'47''] Commentari: tudestg Producziun: SR DRS
-- Mediaspace --

Era sche la noziun mancanza da scolasts è omnipreschenta, igl ha era dà temps cun ina surabundanza da scolasts. Quai è stà difficil surtut per persunas d'instrucziun che avevan gist terminà la scolaziun. Bleras n'han chattà nagina plazza. Il chantun da Turitg porscha pervia da quai programs d'occupaziun en furma da furmaziuns supplementaras u rescolaziuns. En il chantun da Schaffusa ston persunas d'instrucziun perfin anc absolver in onn ina professiun pratica, cura ch'ellas han terminà la scolaziun al seminari – pir lura survegnan ellas in engaschament sco persuna d'instrucziun.